Privatlivspolitik Jysk Solfilm


1. Vi er den dataansvarlige – hvad betyder det?

Som leverandør af service til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af service ydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2. Hvordan kontakter du os? Jysk Solfilm er den dataansvarlige og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger:

 

Jysk Solfilm

Ryesgade 62

2100 København

CVR: 35711010

Telefonnr.:26200373

Kontaktperson: Benjamin Paulick

Mail: info@jysksolfilm.dk – skriv ”Privatlivspolitik” i emnefeltet

Website: www.jysksolfilm.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af service ydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

 

5. Vi overlader dine personoplysninger til

Medarbejdere ved Jysk Solfilm for hvem det er relevant at få adgang til dine personoplysninger, for at de kan udføre deres arbejde.

 

6. Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.

Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende procedurer.

 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Vi har eksempelvis indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

·       Udbyderen af vores økonomisystem

·       En ekstern IT-administrator

 

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

8. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.

 

9. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Jysk Solfilm og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Jysk Solfilm, sletter vi dine personoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år jf. Bogføringsloven.

 

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

–      Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

–      Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

–      Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.